Vad är spårvagnarnas trafikeringstid och turtäthet?

Trafikeringstiden har planerats att vara mellan kl. 4.30–01.00. Turtätheten vardagar under rusningstid (kl. 6.30–9.30)
är 5 minuter, på natten (kl 21.00–01.00) 20 minuter och under övriga tider 10 min. På veckosluten går snabbspårvägen på dagen (kl. 10.00–19.00) med 10 minuters mellanrum samt på morgonen och natten (kl. 5.00–10.00 och kl. 19.00–01.00) med 20 minuters mellanrum.

Trafikeringstiderna och turtätheten är riktgivande och de specificeras när trafikeringen inleds.
Trafikeringstiderna och turtätheten påverkas av uppdateringarna i prognoserna för antalet invånare som bor invid Spårjokern samt allmänna prognoser om användningen av kollektivtrafik. Turtätheten beror också på de allmänna riktlinjerna för servicenivån för kollektivtrafiken, som påverkas av förändringar i samhället och därmed ändringar i hur man rör sig, t.ex. ändringar i hur man brukar tjänster, digitalisering och arbete.