Tre fjärdedelar av byggarbetet för Spårjokern är klart – byggandet av banan är före tidtabellen

Raiteita rakentumassa Maaherrantiellä Oulunkylän aseman ja pääradan vieressä, taustalla uusia kerrostaloja.

75 procent av byggarbetet för Spårjokern är klart. Milstolpen tre fjärdedelar nåddes i slutet av oktober 2021. Byggandet av banan har framskridit snabbare än planerat, och 21 kilometer av den 25 kilometer långa banan är redan färdig.

Det ursprungliga målet var att 20 kilometer av banan skulle vara klar i slutet av 2021. Målet har överskridits tack vare lyckad resursfördelning och samordning av tidtabellerna samt utveckling av arbetsmetoderna.

– 7–8 arbetsgrupper har arbetat med bygget. Både arbetstagarna och metoderna har utvecklats under projektet. Samarbetet mellan mark- och banbyggarna i alliansen har lyckats bra – när markbyggarna har fått grunden för banan färdig i förtid har banbyggarnas tidtabell kunnat tidigareläggas, berättar beställarens projektledare Juha Saarikoski.

Nu när vi går mot vintern tystnar byggarbetsplatserna och tar en paus fram till byggsäsongen 2022. År 2022 byggs de banavsnitt som återstår i Batteribackens tunnel, på Sockenbackavägen, i Eliel Saarinens vägs västra och östra ändar, i Landshövdingsvägens östra ända och vid ändhållplatserna. Vid sidan av banbyggandet fortsätter man under 2022 med andra byggarbeten på många olika gator i Helsingfors. Byggandet av avsnittet i Esbo slutfördes i huvudsak under 2021.

Under 2023 kommer man att slutföra arbetet på Spårjokerns byggarbetsplatser samt utföra tester för driftsättning och inleda testtrafik. Trafiken på snabbspårvägen är tänkt att börja i januari 2024.