Gång- och cykelleden stängs på Befästningsvägen i juli

Beräknad varaktighet: Heinäkuu 2020

På Spårjokerns bygge på Befästningsvägen är skenor installerade och efterbehandling gjort. På grund av arbetet måste ändringar av gång- och cykellederna göras i cirka två veckor från måndag 6.7.

Gång- och cykelleden stängs av vid Befästningsvägen 2-4, men tillgången till fastigheterna kommer att upprätthållas under avstängningen. Gång- och cykelleden som leder från Säterinkatu mellan Befästningsvägen 4 och 6 kommer att vara kvar och det kommer att vara möjligt att korsa Befästningsvägen och svänga vänster i riktning mot Befästningsvägen 6. Vändning till höger förhindras på grund av avkortning. Fotgängarna och cyklister kan normalt komma till fastigheter på Befästningsvägen 2-4 från korsningen av Befästningsvägen och Säterigatan. När du kommer från riktningen mot Turunväylä från söder till fastigheterna på Befästningsvägen 2-4, sker omvägen via Säterigatan eller Säteriskogsvägen och Säterigränden.

Spårjokerns arbete utförs vardagar 7–18. Mellan 18 och 22 eller under helger och på helgdagar kl. 8–18 kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar verkligen alla störningar som orsakas.

Linnoitustien opaskartta