Parkeringsplatser för boende flyttas från Albergaesplanaden till Lustlottsplatsen, Lustlottsbacken och Säterigatan

Beräknad varaktighet: Elokuusta 2019 alkaen

På grund av byggandet av snabbspårvägen Spårjokern flyttas 60 parkeringsplatser för boende från Albergaesplanaden till Lustlottsplatsen, Lustlottsbacken och Säterigatan. Antalet av parkeringsplatser för boende i området bevaras. Allmänna parkeringsplatser bevaras på nordkanten av Lustlottsplatsen och Lustlottsbacken och på Säterigatan.

Byggandet av nya parkeringsplatser för boende börjas i mitten av juli vecka 29. De nya parkeringsplatserna för boende blir färdiga före slutet av augusti. Byggandet av snabbspårvägen på Albergaesplanaden börjar i september.