Anslutningen vid Viksvägen och Pasteurgatan stängs av för trafik i början av mars

Beräknad varaktighet: Maaliskuu 2020 - Huhtikuu 2020

På grund av arbete med en stamvattenledning i området stängs anslutningen till Viksvägen och Pasteurgatan av för motorfordonstrafik för ungefär en månad med början vecka 10. Gång- och cykellederna är kvar under hela tiden arbetet pågår.