Byggandet av tunneln under Batteribacksparken börjas

Snabbspårväg går delvis under Batteribackens park genom en tunnel. Byggandet av tunneln börjas genom sandsilon i norra sidan av backen.

Byggarbeten börjas med vattenledningsarbetet och grundande av byggnadsplatsens stödjepunkt i Ärilsvägen på veckan 9. Vägen mellan Spiselvägen och Ärilsvägen 2 stängs av för motortrafiken. Infart till Ärilsvägens fastigheter görs längs Spiselvägen. Också gatuparkering på det där området avställas. Rutterna till gångtrafik och cykling bevaras.

I samband med tunnelarbeten utförs schaktningar som börjar i skiftet av mars och april. Första sprängningar görs uppskattningsvis på veckan 14. Schaktning av tunneln tar ungefär 6 månader. Vi informerar om de följande arbetsfaser senare.

Det är möjligt att beställa textmeddelandeanmälningar om sprängningar (på finska). Du kan beställa betjäningen med textmeddelande RAIDE TUNNELI på numret 18200. Beställningsnumret är avgiftsfritt.