Spårjokerns byggande framskrider snabbare än planerat

Rälsen installeras i Bredviken bostadsområdet. Det mesta av arbetet i Spårjokerns Esbo-sektion kommer att slutföras under 2021.

 

Spårjokern har byggts i två år. Under den tiden har 55 procent av byggarbetet genomförts, och av det 25 kilometer långa spåret är 11 kilometer färdigt. Sommaren 2021 är det mest intensiva året på Spårjokerns byggarbetsplatser. Mot slutet av året ska redan 20 kilometer av spåret vara klart.

Byggandet av Spårjokerns har framskridit snabbare än planerat. För byggarbetets del kan snabbspårvägens trafikering inledas fem månader tidigare än planerat, det vill säga redan i början av år 2024. Prognosen är att kostnaderna för bygget av snabbspårvägen kommer att hållas inom budgeten.

För Esbodelen blir majoriteten av byggarbetet färdigt redan under 2021. Byggandet av Kägeluddens ändhållplats fortsätter ännu under år 2022. Under 2022 i Esbo kommer man också att fortsätta montera spårledningar samt slutarbeten på både linjen och vid elmatningsstationerna. – Tack vare den minskade trafikmängden på grund av coronan har vi kunnat bygga mer effektivt till exempel i Alberga och Otnäs, berättar Esbo stads projektansvarig Mira Saarentaus.

Otnäs Högskoleplatsen kommer att byggas. Otnäs trafik har varit tystare under koronaåret, vilket har påskyndat utvecklingen av byggnadsarbetet.

Tidigareläggningen av planerna har lyckats genom samarbete

Nyttan med alliansmodellen har för Spårjokerns del bevisats i både tidtabellen och i planeringslösningarna. – Tack vare alliansmodellen har vi hela tiden kunnat samarbeta för att hitta de bästa lösningarna både inom planeringen och i arbetsplaneringen för byggarbetet utan några dröjsmål, kommenterar beställarens projektchef Juha Saarikoski.

– Vi har byggt effektivt och utnyttjat alliansens egen och våra underleverantörers kompetens. Vi har lyckats med att fokusera på arbetssäkerheten. Inte heller den snörika vintern saktade ner arbetet i någon större grad, berättar alliansens projektchef Ari Bergström.

Byggandet av spårvägslinjen började också vid rondellen i Haga. Trafiken passerar omvägar fram till hösten 2021.

På Helsingfors avsnitt blir de första gatudelarna klara på Smedjebackavägen, Britas, Norrtäljevägen och Vik under sommaren 2021. Dessutom kommer under våren och sommaren flera sanerade och helt nya broar att bli klara längs Spårjokerns rutt.

De sista byggobjekten på Spårjokerns rutt är Batteribackens tunnel, Eliel Saarinens väg, Landshövdingsvägen, Viksbågen och Depåvägen samt ändhållplatserna. Efter att byggarbetet är klart inleds testerna för idriftsättning av spårvägen och dess system samt provtrafik. Inledandet av trafikeringen planeras tillsammans med HRT och trafikeraren.

Mer information:
Juha Saarikoski
Projektchef hos beställaren
tfn 040 336 0117
juha.saarikoski@hel.fi