Betonggjutning vid Batteribacken tunneln som nattarbete den 10–11 juni

Väggen av Batteribacken tunnels östra mynning gjutas delvis som nattarbete på natten mellan torsdagen och fredagen 10.–11.6.2021. Betonggjutning börjas torsdagen kl. 16 och räknas att bli färdigt kl. 2.

Arbetet görs nattetid för att hålla betongs temperatur så låg som möjligt.

Maskinerna orsakar lite buller till närheten.

Vi beklagar olägenheten!