Schaktning på Sockenbackavägen mellan Stockmannsvägen och Väverivägen i september

På Sockenbackavägen mellan Stockmannsvägen och Väverivägen utförs schaktning för avloppsrör från veckan 36 (som börjar 6.9) för en månad.

Brytning av berg, sprängningar och lasting av stenmaterial orsakar kraftig buller i närområdet. Trafiken stannas under spränningarna för säkerhetens skull.