Louhintaa Pitäjänmäentiellä Stockmannintien ja Kutomotien välillä syyskuussa 2021

Pitäjänmäentiellä, Stockmannintien ja Kutomotien välisellä osuudella, louhitaan kalliota viemäriputkien tieltä viikosta 36 (6.9. alkava viikko) alkaen noin kuukauden ajan.

Kallion porauksesta ja räjäytyksistä sekä kiviaineksen lastauksesta aiheutuu melua lähiympäristöön. Liikenne pysäytetään räjäytysten ajaksi turvallisuuden vuoksi.