Bergbryttning på Spårjokerns tillfällig ändhållplats veckor 37–40

Bergbryttning kommer att utföras på den tillfälliga ändhållplatsen av snabbspårvägen på Raseborgsvägen under veckor 37–40. Brytning av berg, sprängningar och lasting av stenmaterial orsakar buller i närområdet.

Den huvudsakliga arbetstiden på Spårjokerns byggplatser är vardagar klockan 7–18 och lördagar klockan 8–18. Det är möjligt att mindre bullriga arbeten utförs på vardagar mellan kl. 18 och 22.

Vi beklagar olägenheter som byggarbetena medför.