På Baggbölevägen vid Tusbyleden görs nattarbete den 2–3 september

På Baggbölevägen vid Tusbyledens västra ramp schaktas kabelrör under körbanor på natten (kl. 22–7) mellan torsdagen och fredagen 2–3 september. Arbetet görs på natten för säkerheten och för att undvika störningar för trafiken.

Arbetsmaskiner orsakar buller i närheten. Vi beklagar olägenheten!