Schaktning på Sockenbackavägen från vecka 36

I korsningen mellan Sockenbackavägen och Plantskolevägen utförs schaktning i september. Schaktning är nödvändigt för nya vattenledningar. Arbetet planeras att börja vecka 36 och tar ungefär en månad.

Brytning av berg, sprängningar och lasting av stenmaterial orsakar kraftig buller i närområdet. Sprängningar utförs cirka 3–5 per dag. Under sprängningarna gång- och cykeltrafik stannas för ett par minuter åt gången.