Nattarbete på Albergagatan och på Albergaesplanaden på veckan 37

Spårjokerns spårarbete i Alberga framskrider med fart. På veckan 37 transporteras spårmaterialet på två nätter mellan söndag 6.9. och tisdag 8.9. på Albergagatan. På Albergaesplanaden görs nattarbete på fyra nätter. Skenorna svetsas och spårmaterialet transporteras på nätter mellan söndag och torsdag. Utrustning kräver stor plats och därför görs tillfälliga trafikarrangemang för fyra nätter. Albergaesplanaden mellan von Zansens gränd och Gyldenärsgatan avstängs nätter mellan söndagen den 6 och torsdagen den 10 september.

Avtaget från Albergaesplanaden till von Zansens gränd stängs. Infarten till fastigheterna på von Zansens gränd sker via von Numers gata.

Den dagliga arbetstiden på bygget av spårjokern är under vardagar mellan klockan 7–18. Klockan 18–22, eller på veckoslut och söckenhelger klockan 8–18, kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar oväsen som orsakas av arbetet.