Schaktning på Väverivägen från vecka 37

I korsningen mellan Väverivägen och Gjuterivägen utförs schaktning från vecka 37. Schaktning är nödvändigt för nya vattenledningar. Arbetet planeras att börja den 7 september och tar ungefär sex månader. Första period tar cirka två månader.

Brytning av berg, sprängningar och lasting av stenmaterial orsakar kraftig buller i närområdet. Sprängningar utförs cirka 3–5 per dag. Under sprängningarna gång- och cykeltrafik stannas för ett par minuter åt gången.