Pitäjänmäentiellä Taimistontien risteyksessä kallion louhintaa viikosta 37 alkaen

Pitäjänmäentiellä Taimistontien risteyksen tuntumassa tehdään kallion louhintaa viikon 37 lopusta alkaen noin kuukauden ajan. Kalliota on louhittava pois johtosiirtojen ja tulevan katulinjauksen alta.

Kallion porauksesta ja räjäytyksistä sekä kiviaineksen lastauksesta aiheutuu melua lähiympäristöön. Räjäytyksiä tehdään 3–5 kappaletta päivässä. Jalankulku ja pyöräily pysäytetään räjäytysten ajaksi turvallisuuden vuoksi muutamaksi minuutiksi kerrallaan.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä!