Schaktning på Eliel Saarinens vägen i slutet av april

På Eliel Saarinens väg, vid Kaprifolgränden 8, utförs bergbrytning i veckorna 16–17. Bergborrning börjar tisdagen den 20 april och de första sprängningar är planerad till onsdagen den 21 april 2021. Bergbrytning tar ungefär två veckor.

Under brytningen utförs sprängningar cirka 2–5 per dag. Utöver sprängningarna kommer man bryta och lasta stenmaterial. Arbeten orsakar buller i närområdet.

Vi beklagar olägenheter på grund av bygget.