Bergbrytning på Eliel Saarinens väg vid Haga cirkulationsplats

På Eliel Saarinens vägen vid Haga cirkulationsplats utförs bergbrytning från tisdag till torsdag den 27–29 april 2021.

Under brytningsarbetet utförs cirka 2–5 sprängningar per dag. Utöver sprängningarna kommer man bryta och lasta stenmaterial. Arbeten orsakar buller i närområdet.

Vi beklagar olägenheter på grund av bygget!