Louhintaa Eliel Saarisen tiellä huhtikuun lopussa

Eliel Saarisen tien ajoradalla, Kuusamakuja 8 kohdalla, louhitaan kalliota viikoilla 16–17. Kallion poraus aloitetaan tiistaina 20.4. ja ensimmäiset räjäytykset on tarkoitus tehdä keskiviikkona 21.4.2021. Louhinta kestää noin kaksi viikkoa.

Louhintoihin liittyviä räjäytyksiä tehdään 2–5 kpl päivässä. Louhintoihin liittyy myös louheen kuormausta ja rikotusta.

Työstä aiheutuu melua lähiympäristöön. Lähimpiin rakennuksiin asennetaan tärinämittarit.

Pahoittelemme häiriötä!