Bergbrytning på Sockenbackavägen måndagen den 12 april 2021

På Sockenbackavägen utförs bergbrytning vid Sockenbackavägen 20 / Smedjevägen 14 måndagen den 12 april 2021. Sprängningar utförs cirka 1–2. Brytning blir färdig redan under måndagen.

Brytning av berg, sprängningar och lasting av stenmaterial orsakar kraftig buller i närområdet.

Arbete utförs vardagar klockan 7–18. Klockan 18–22, eller på veckoslut och söckenhelger klockan 8–18, kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.