På Viksportsområden utförs arbete som orsakar buller under veckan 15

På Landhövdingsvägen blir man tvungen att utföra rammning, det vill säga lösgörning av gammal betong, som orsakar högre buller, under veckan 15.

Arbete utförs vardagar klockan 7–18. Klockan 18–22 eller under veckoslut och på helgdagar klockan 8–18 kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

På grund av det buller som uppstår under projektskedet lönar det sig att hålla dörrar och fönster stängda. Alliansen tillhandahåller hörselskydd för dem som vill.

Arbetshelheten i Vik-området fortsätter i faser fram till år 2023.

Vi beklagar verkligen alla störningar som orsakas.