En pålplatta byggs på Spiselvägen i februari 2021

Pålplattan som byggs under spårvägen från Travvägens håll förlängs med ungefär 25 meter vid bollplanen i Spiselvägen i februari 2021.

Arbetet inleds i mitten av februari med likartade arbetsskeden som tidigare vid Travvägen och Spiselvägen för det första spåravsnittet. Pålningen i anknytning till byggandet av pålplattan varar i två dagar och görs den 16 och 17 februari. Pålningen orsakar buller och vibration till närområdet. Vibrationsmätare installeras i de närmaste byggnaderna.

Arbetet utförs för att man på platsen ska kunna resa en elstolpe för banan. Stolpen är kritisk för att elarbetena för banan på avsnittet i Esbo ska framskrida. Pålplattan och övriga byggarbeten för spårvägen ska fortsättas i riktning mot Batteribackens tunnel så snart som möjligt.