Stenbrytningar på Otnäsvägen från veckan 4

Stenbrytningar kommer att genomföras på Otaniementie vid korsningen av Otakaari från måndagen den 25 januari 2021. Det kommer att göras 1–3 sprängningar per dag.
Stenbrytningsarbetet varar cirka 3 veckor. Trafiken på Otaniementie och Otakaari kommer att stoppas under sprängningarna.

Man kan beställa textmeddelanden om stenbrytningarna. Vi skickar textmeddelande om sprängningarna cirka en timme på förhand. Du kan beställa tjänsten genom att skicka textmeddelandet RAIDE OTANIEMI till numret 18200. Beställningen är kostnadsfri.

Arbetet utförs huvudsakligen vardagar klockan 7–18. Det är möjligt att mindre bullriga arbeten utförs mellan kl. 18 och 22, på helger och söckenhelger.

Vi beklagar olägenheter på grund av byggarbetet.