På Befästningsvägen görs nattarbete under veckan 24

På Spårjokerns bygge på Befästningsvägen är skenor installerade. En del av arbetet måste göras under natten därför att svetsning kräver de speciella temperaturer. Nattarbete görs under veckan 24: fem nätter mellan söndag 7.6. och fredag 12.6. kl. 22:00-7:00.

Spårjokerns arbete utförs vardagar 7–18. Mellan 18 och 22 eller under helger och på helgdagar kl. 8–18 kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar verkligen alla störningar som orsakas.