Pålning på Eliel Saarinens väg

På Eliel Saarinens väg mellan Hoplax station Ilkkavägen börjas pålning veckan 24 (från den 8 juni).

Pålning framskrider periodvis, inte varje dag eller vecka. I sin helhet pålning fortsätter till augusti. Arbetsskeden orsakar buller till närområdet.