Särskilt bullrande arbete invid skolan Marjatta-koulu

På Eliel Saarinens väg vid Marjatta-koulu byggs en stödmur för att avgränsa gatuområdet. För byggandet grävs ett schakt som stöttas med en spontvägg. Att hamra ner spontväggen orsakar buller i närmiljön. Även avlägsnandet av spontväggen senare kommer att orsaka buller.

Det tar ungefär en vecka att lägga ut sponten och arbetet börjas mitten av höstlovsveckan (vecka 42). Eftersom spontning görs i närheten av skolan, det görs på kvällarna, vardagar klockan 16–22, så att störning till skolarbetet minimeras.

Med undantag av spontning arbetstiden är vardagar mellan kl. 7–18. Mellan kl. 18–22 och på veckoslut och söckenhelger mellan kl. 8–18 kan arbete utföras som inte orsakar särskilt mycket buller.

Stödmuren framför Marjatta-koulu blir enligt tidtabellen färdig i mars 2020. Efter det fortsätter arbetet på Eliel Saarinens väg (Ilkkavägen–Klubbekrigarvägen) med ledningsförflyttningar och gatubygge. I sin helhet bedöms byggarbetet för Eliel Saarinens väg att fortsätta till slutet av år 2022.