Bullrande arbeten vid bygget av Spårjokern i Kasåkern

I samband med bygget av snabbspårvägen byggs en ny bussdepå och spårvagnsdepå i Kasåkern. Byggarbetena för bussdepån har inletts med förberedande arbeten i juli 2019, och depån tas i bruk under sommaren 2020. Efter detta inleds rivningen av den gamla bussdepån och den nya spårvagnsdepån kan börja byggas för fullt.

I arbetet ingår bullrande arbetsmoment: sprängning, pålning, spontning samt kross och lastning av sprängsten. Stenbrytningen inleds vecka 42 och omfattar 1–3 sprängningar per dag. Sprängningarna sker alltid vid jämna timmar, och trafiken på Filarvägen stoppas maximalt i 8 minuter.

Stenbrytningen fortsätter ända till försommaren 2020 men genomförs inte hela tiden, utan det kan finnas flera veckors avbrott under tiden. Även andra arbetsmoment som orsakar buller utförs tidvis under nästan hela byggandet. Spårjokern färdigställs före slutet av år 2024.

Det är möjligt att beställa ett textmeddelande (på finska) om schaktningen på byggplatsen, som skickas ungefär en timme innan sprängningen. Det är gratis att använda tjänsten och du kan när som helst annullera meddelandena.

Beställ sprängningsmeddelanden till din telefon genom att skicka ett avgiftsfritt textmeddelande till numret 18200. Skriv följande text i meddelandet: RAIDE VARIKKO

Du får ett svar som bekräftar din beställning. Du kan också avsluta beställningen genom att skicka ett avgiftsfritt textmeddelande till numret 18200. Skriv följande text i meddelandet: RAIDE VARIKKO EROA

Du får ett svar som bekräftar din avbokning. Obs! Telefonnumren som anslutits till tjänsten används enbart för meddelanden om Spårjokerns schaktning.

Arbetstiden på Spårjokerns byggplatser är från måndag till fredag kl. 7.00–22.00. Arbete som orsakar mycket buller utförs dock kl. 7.00–18.00. Kl. 18.00–22.00 kan tidvis mindre bullriga arbeten, såsom grävning och lastning, utföras.