Pålningen på Kronoborgsvägen på veckorna 3 och 4

Byggandet av snabbspårvägen Spårjokern fortskrider på Kronoborgsvägen, och till exempel har vattenförsörjningsarbetet till stor del slutförats. I januari kommer pålning av bullerväggar att genomföras på hela sektionen av Kronoborgsvägen mellan Tiurisvägen och Kronoborgsparken. Pålningen börjar på måndagen den 18 januari och tar cirka två veckor. Arbetet orsakar buller i närområdet.

Vi beklagar störningen.