Nattarbete utförs i Åggelby i vecka 44

I Rondellen av Åggelbyvägen, Norrtäljevägen, Brofogdevägen och Kullatorpsvägen utförs grundarmerings- och kabelarbete nattetid i vecka 44 mellan måndagen den 26 och torsdagen den 29 oktober. Under nattarbete dirigerar trafikledarna trafiken i närheten av rondellen.

I korsningen av Åggelbyvägen och Landshövdingsvägen utförs kabelrörläggning nattetid mellan torsdagen 29. och fredagen 30. oktober.

Arbetet kommer att utföras mellan klockan 22.00 och 7.00. Av trafiksäkerhetsskäl utförs arbetet på natten.

 

Vi beklagar olägenheter som byggarbetena medför.