Spårjokerns byggarbete på Otnäsvägen fortsätter vecka 21

Byggandet av snabbspårvägen fortsätter på Otnäsvägen under maj 2020 med att ytlig jord och stubbar tas bort. Under bygget av snabbspårvägen saneras även gatans övriga strukturer inklusive gång- och cykelbanorna. Arbetet på gatan omfattar bland annat flytt och förnyelse av ett stort antal kommunaltekniska ledningar och rör samt förstärkning av marken innan gatu- och spårkonstruktionerna byggs.

Byggarbetet medför en del förändringar visavi exempelvis såväl körfiler och hastighetsbegränsningar som gång- och cykelvägar. Motorfordon kan dock använda Otnäsvägen under hela byggarbetet. Under hela byggarbetet finns plats för gång- och cykeltrafik på åtminstone den ena sidan av gatan. Information om alla förändringar ges i området kring byggarbetsplatsen och på vår webbplats.

I byggarbetet ingår även mycket bullriga arbetsskeden. På Otnäsvägen orsakas buller bland annat av spontslagning och av pålning som är nödvändig på grund av den mjuka marken. På Otnäsvägen ska en aning berg sprängas. Invånarna i näromgivningen informeras alltid i förväg om mycket bullriga arbetsskeden. De mest bullriga arbetsskedena inträffar enligt den nuvarande uppskattningen på sommaren 2020.

Den huvudsakliga arbetstiden är vardagar klockan 7–18. Det är möjligt att mindre bullriga arbeten utförs mellan kl. 18 och 22, på helger och söckenhelger.