På Albergapromenaden stängs ingången till underfarten under vecka 9

Arbetena för Spårjokern framskrider till Albergapromenaden och på grund av detta stängs rampen till underfarten för promenaden under vecka 9. Ingången torde vara stängd ända till slutet av mars. Under denna tid rivs rampens skyddstak.

Tillträde till underfarten medan rampen är stängd sker från Borgtullsgatan vid köpcentrets vägg. Tillträde från köpcentret till Panorama Tower sker via ändorna av Albergapromenaden genom Albergaplanen och Albergagatan.

Vi beklagar störningarna.