I korsningen mellan Stormyrgränden och Eliel Saarinens väg inleds byggarbeten för Spårjokern

Arbetet i samband med byggandet av snabbspårvägen Spårjokern inleds i korsningen mellan Eliel Saarinens väg och Stormyrgränden i mitten av juli 2019. I korsningen mellan Stormyrgränden och Eliel Saarinens väg görs även en breddning för en framtida omväg. Omvägen tas i bruk 12.8. då kollektivtrafikens hösttidtabeller träder i kraft och det täckta området i Hoplax (mellan Stormyrgränden–Ilkkavägen) stängs för genomfart med motorfordon.

Under byggandet av omvägen på Stormyrgränden kommer det finnas små ändringar i rutterna för gångtrafik och cykling. För dessa kommer att finnas skyltning på vägarna. Bil- och busstrafiken går längs Eliel Saarinens väg och på Stormyrgränden nästan normalt ända till 11.8. Från och med måndagen den 12 juli övergår kollektivtrafiken till avvikande rutter. Gång och cykling längs Eliel Saarinens vägen är möjligt hela tiden i någondera sidan av gatan. Hoplax station är i bruket hela tiden.

Efter att Stormyrgrändens omvägen byggts inleds ledningsflyttningarna och bygget av stödmuren norr om det täckta området i Hoplax vid månadsskiftet augusti 2019. I arbetet ingår även arbetsskeden som orsakar buller, såsom brytning och bergborrning. Vi informerar invånarna inom närområdena om dessa arbeten senare.

Arbetet genomförs vardagar under tiden 7–18. Klockan 18–22 och på veckosluten kan sådana arbeten genomföras som inte orsakar särskilt buller, såsom att ställa upp trafikarrangemang för arbetet. Arbetena för det täckta området i Hoplax varar till hösten 2021.

Medan det täckta området i Hoplax är stängd från och med 12.8. övergår busslinjerna 41 och 552 samt stomlinjen 550 till avvikande rutter i Haga. Stombusslinjen 550 övergår till en omväg via Vichtisvägen, Tavastehusleden, Färdemannavägen och Klubbekrigarvägen. Linjen 41:s rutt ändras så den går från Aino Acktés väg via Ilkkavägen och Tunnelvägen tillbaka till Köpingsvägen. Linjen 552:s avvikande rutt går från Eliel Saarinens väg via Ilkkavägen, Tunnelvägen, Haga sportväg, Stormyrvägen och Stormyrgränden tillbaka till Eliel Saarinens väg. Mer information och kartor om avvikande arrangemang för kollektivtrafiken finns på HSL:s webbplats www.hsl.fi/sv.