Schaktning på Eliel Saarinens vägen i februari–mars

På södra kanten av Eliel Saarinens vägen, i korsningen av Ilkkavägen och framför servicehuset fortsättas bergbryttning veckan 8 (som börjar 22.2). Bergbrytning tas cirka en månad.

Under brytningen utförs sprängningar cirka 2–5 per dag. Utöver sprängningarna kommer man bryta och lasta stenmaterial. Arbeten orsakar buller i närområdet.

Vi meddelar om sprängningarna per textmeddelande ungefär en timme innan åt de som beställt tjänsten. Man kan beställa textmeddelanden genom att skicka meddelandet RAIDE MARJATTA till numret 18200. Tjänsten är avgiftsfri och man kan när som helst avsluta den genom att skicka meddelandet RAIDE MARJATTA EROA till numret 18200.

Vi beklagar olägenheter på grund av bygget.