Borttagning av sponter börjas framför Smedjevägen 14

Framför fastigheten Smedjevägen 14 börjas borttagning av sponter nästa vecka (vecka 43). Arbetet orsakar buller och tar ungefär fem dagar.

Arbete utförs vardagar 7–18. Arbete som orsakar särskilt mycket buller inleds cirka kl. 8. Mellan 18 och 22 eller under helger och på helgdagar kl. 8–18 kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Stödmuren blir färdig senast i januari 2020. Nästan alla konstruktioner i Sockenbackavägen förnyas och ar-betshelheten i Sockenbacka fortsätter i faser fram till 2023.