Albergagatan blir dubbelriktad igen måndagen den 12 oktober

Ilmakuva Alberganesplanadilta kohti kauppakeskus Selloa.

Byggarbetet på Albergagatan utanför köpcentret Sello är på slutrakan. Albergagatan blir dubbelriktad igen måndagen den 12 oktober. Avsnittet av Albergagatan mellan von Numers gata och Ring I har varit enkelriktat sedan februari 2020, men från och med måndagen återställs körförbindelsen västerifrån till Ring I.

Inledningsvis är en fil i vardera riktningen i bruk, och senare under hösten tas dubbla filer i vardera riktningen i användning. Körförbindelsen från Albergagatan till Albergaesplanaden öppnas också igen.

Det mesta av arbetet med Spårjokern på Albergagatan kommer att vara helt slutfört inom 2020.

”Arbetet på Albergagatan har klarat tidtabellen med god marginal. Tack vare den grundliga planeringen av arbetet tillsammans med de olika parterna har vi kunnat utföra ett högklassigt arbete på kort tid. Även arbetet på Albergaesplanaden kommer till största delen att bli klart under hösten 2020”, berättar Veli-Matti Aaltonen, chef för området Bredvik-Alberga.