Strömbergin puistossa louhintaa kesä–heinäkuussa 2021

Strömbergin puiston puolella, uusien kerrostalojen lähellä, tehdään vesihuollon rakentamiseen liittyen kallion louhintaa juhannusviikosta (vk 25) alkaen noin kuukauden ajan.

Louhintaan liittyviä räjäytyksiä tehdään 2–8 kappaletta päivässä ja niistä varoitetaan äänimerkillä. Louhintaa ei tehdä joka päivä.

Kallion porauksesta ja räjäytyksistä sekä kiviaineksen lastauksesta aiheutuu melua lähiympäristöön. Päivittäinen työaika on arkisin kello 7–18 välillä. Kello 18–22 tai viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 8–18 välillä saatetaan tehdä töitä, joista ei aiheudu erityistä melua.

Pahoittelemme rakentamisesta aiheutuvaa häiriötä!