Bergbrytning i Strömbergs parken i juni–juli 2021

I Strömbergs parken, vid de nya våningshusen utförs bergbrytning för vattenförsörjning från veckan 25 för cirka en månad. Sprängningar utförs cirka 2–8 per dag, och förvarnas av med en ljudsignal. Brytning görs inte dagligen.

Borrning av berg, sprängningar och lasting av stenmaterial orsakar buller i närområdet. Arbete utförs vardagar klockan 7–18. Klockan 18–22, eller på veckoslut och söckenhelger klockan 8–18, kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.

Vi beklagar olägenheter på grund av bygget!