Sillanrakentamista valmistellaan Tulvaniitynpuistossa Vantaanjoen itärannalla

Uuden Tulvaniitynsillan rakentaminen on päästy aloittamaan Veräjälaaksossa.

Alkuvaiheessa tehdään liikennejärjestelyjä ja työskentelyalueita. Pakollisia puunkaatoja tehdään jo ennen heinäkuun puoliväliä joen itärannalla, Maaherrantien eteläpuolella. Kaadettavat puut on katselmoitu, eikä niissä ole havaittu esimerkiksi linnunpesiä. Loput suunnitellut puunkaadot tehdään myöhemmin, heinä-elokuun vaihteessa.

Maaherrantien eteläpuolella (Tulvaniitynpolun ja Vantaanjoen välissä) kulkeva jalankulun ja pyöräilyn väylä suljetaan liikenteeltä heinäkuun aikana. Rakentamisenaikainen pyöräilyn ja jalankulun reitti kulkee Maaherrantien pohjoispuolella. Joen ylitys siltaa pitkin on mahdollista koko rakentamisen ajan.

Joen yli rakennetaan sekä uusi kävelysilta että uusi joukkoliikenne- ja pyöräilysilta. Vanhoja siltoja ei pureta, ennen kuin uusi kävelysilta on valmistunut. Bussi 550 siirtyy poikkeusreitille maaliskuussa 2021, jolloin aloitetaan vanhan sillan purku ja uuden joukkoliikenne- ja pyöräilysillan rakentaminen.

Töihin sisältyy jonkin verran pontinlyöntiä ja paalutusta. Melua aiheuttavia töitä tehdään ajoittain koko loppuvuoden ajan.

Tulvaniitynsillan puistosuunnitelmaan voi tutustua täällä.