Sillanrakentamista valmistellaan Tulvaniitynpuistossa Vantaanjoen itärannalla

Uuden Tulvaniitynsillan rakentaminen on päästy aloittamaan Veräjälaaksossa.

Alkuvaiheessa tehdään liikennejärjestelyjä ja työskentelyalueita. Pakollisia puunkaatoja tehdään jo ennen heinäkuun puoliväliä joen itärannalla, Maaherrantien eteläpuolella. Kaadettavat puut on katselmoitu, eikä niissä ole havaittu esimerkiksi linnunpesiä. Loput suunnitellut puunkaadot tehdään myöhemmin, heinä-elokuun vaihteessa.

Rakentaminen aiheuttaa poikkeusreittejä pyöräilylle ja jalankululle. Joen ylitys siltaa pitkin on mahdollista koko rakentamisen ajan. Lue lisää liikennejärjestelyistä täältä.

Joen yli rakennetaan sekä uusi kävelyn ja pyöräilyn silta että uusi joukkoliikenne- ja pyöräilysilta. Vanhoja siltoja ei pureta ennen kuin uusi kävely- ja pyöräilysilta on valmistunut elokuussa 2020. Bussi 550 siirtyy poikkeusreitille maaliskuussa 2021, jolloin aloitetaan vanhan sillan purku ja uuden joukkoliikenne- ja pyöräilysillan rakentaminen.

Töihin sisältyy jonkin verran pontinlyöntiä ja paalutusta. Melua aiheuttavia töitä tehdään ajoittain koko loppuvuoden ajan.

Tulvaniitynsillan puistosuunnitelmaan voi tutustua täällä.