Rakennustyöt etenevät Ainonaukiolle

Raide-Jokerin rakennustyöt etenevät Ainonaukiolle.

Rakentaminen alkaa asfaltin poistolla ja kaapeleiden paljastamisella.  Seuraavaksi pääsemmekin rakentamaan jo sähkörataperustuksia.

Rakentaminen aiheuttaa pieniä muutoksia jalankulun ja pyöräilyn reitteihin. Muutokset opastetaan maastossa.