Raide-Jokerin työmaiden aiheuttamat muutokset pääkaupunkiseudun liikenteeseen keväällä 2020

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakennustyöt ovat käynnissä jo suurimmalla osalla 25 kilometrin mittaista linjaa. Helmi–maaliskuun 2020 aikana työmaa-alueet laajenevat, mistä aiheutuu uusia työnaikaisia liikennejärjestelyitä. Liikennesuunnittelijat simuloivat järjestelyistä aiheutuvia vaikutuksia liikennevirtojen mallinnuksella. Uusimman helmi–maaliskuun työmaatilanteen pohjalta tehdyn simuloinnin mukaan työnaikaisten liikennejärjestelyiden vaikutukset pysyvät paikallisina. Uusien työvaiheiden vaikutukset näkyvät erityisesti neljällä alueella.

 • Kehä I Laajalahdessa
  Laajalahden alueella on käynnissä rinnakkaishankkeena Kehä I parannushanke, joka on yhteensovitettu Raide-Jokerin rakentamisen kanssa. Alueella on käytössä kiertotie ja alennettuja nopeusrajoituksia, ja Kurkijoentien ja Ruukinrannantien liittymät Kehälle on suljettu. Liikennejärjestelyiden vuoksi ajoneuvoliikennettä on siirtynyt Kuusisaarentielle, Kehä II:lle ja Länsiväylälle.
 • Leppävaara
  Leppävaarankatu muuttui yksisuuntaiseksi maanantaina 3. helmikuuta, ja ajo Leppävaarankadulta Alberganesplanadille katkesi. Jalankulku ja pyöräily onnistuvat koko ajan ja työmaan aikaiset reitit opastetaan maastossa. Bussilinjoja on siirtynyt poikkeusreitille. Leppävaarankadulta liikennettä siirtyy Säterinpuistotielle ja Säterinkadulle, jossa erityisesti Alberganesplanadin ja Kehä I:n välisellä osuudella on odotettavissa ruuhkautumista. Leppävaarankadun liikennejärjestely on voimassa lokakuun 2020 loppuun asti. Rakennustyöt Leppävaarankadulla jatkuvat vuoteen 2021.
 • Pitäjänmäentie
  Pitäjänmäentiellä kielletään läpiajo Strömbergintien ja Valimotien välisellä osuudella 2. maaliskuuta alkaen. Pitäjänmäentien varrella sijaitseville kiinteistöille ajo on koko ajan sallittu, ja jalankulun ja pyöräilyn reitit säilyvät. Linja-autot kulkevat Pitäjänmäentietä pitkin. Suositellut autoilun reitit Pitäjänmäentien ohi ovat Kaupintien ja Vihdintien kautta. Pitäjänmäentien pohjoispuolelle Strömbergin alueelle tulee ajaa Vihdintien ja Valimokujan tai Karvaamokujan kautta. Erityisesti aamun ruuhkahuipun aikana Vihdintiellä ja Valimotiellä on odotettavissa ajoneuvojen jonoutumista.
 • Pakilantie ja Käskynhaltijantie
  Myös Pirjontien ja Tammiontien välisellä osuudella on kaistoja pois käytöstä helmi–maaliskuusta alkaen. Pakilantiellä Tuusulanväylän sillan kohdalla poistuu toinen kaista käytöstä kumpaankin ajosuuntaan, kun sillan rakennustyöt käynnistyvät arviolta maalis–huhtikuussa. Käskynhaltijantiellä tehdään kaistajärjestelyitä huhtikuusta alkaen, ja jalankulun ja pyöräilyn väyliin tulee muutoksia. Myös bussipysäkkien paikkoja joudutaan siirtelemään töiden edetessä. Liikenteen ruuhkautumista erityisesti aamuisin on odotettavissa Metsäpurontiellä Pakilantien liittymään saavuttaessa sekä Tuusulanväylän sillalle.

Uusia Raide-Jokerin työmaiden aiheuttamia vaikutuksia liikenteeseen näkyy myös muualla kevään aikana. Espoossa Kuusisaarentiellä on aloitettu valmistelevat työt ja työt jatkuvat kallion porauksella ja louhinnoilla.  Myöhemmin keväällä on luvassa kaistajärjestelyjä. Oulunkylässä työt etenevät paitsi Käskynhaltijantiellä, myös Oulunkyläntiellä ja Maaherrantiellä. Viikinkaarta aiemmin kulkeneet linja-autot ovat siirtyneet kulkemaan Viikintietä pitkin vuoden alusta, ja muu moottoriajoneuvoliikenne Viikinkaarelta katkeaa huhtikuussa. Viilarintiellä alkavat suuremmat liikenteeseen vaikuttavat työt maalis-huhtikuun aikana.

Lisäksi aiemmissa vaiheissa tehdyt liikennejärjestelyt vaikuttavat liikenteeseen pitkin tulevan pikaraitiotien linjaa: Otaniemessä, Impilahdensillan työmaan kohdalla Turunväylällä, Ravitiellä, Haagan ja Maunulan alueella sekä Oulunkylässä, Lahdenväylällä, Viikin alueella ja Roihupellossa.

Suurimmalla osalla kaduista raitiotien rakennustyöt tehdään niin, että liikenne kulkee samaan aikaan kadulla rakennustyömaan lomassa. Suljetuilla kaduilla rakennustyöt pystytään tekemään huomattavasti nopeammin, jolloin läpimenoaika sekä liikenteelle ja asukkaille aiheutuva haitta on lyhyempi.