Raide-Jokerin Lahdenpohjan pysäkkiä siirretään pohjoisemmaksi

Raide-Jokeri-pikaraitiotien pysäkki Espoon Laajarannassa, Kehä I:n itäpuolella on päätetty siirtää noin 400 metriä alun perin suunniteltua pohjoisemmaksi. Lahdenpohjan pysäkiksi nimetty pysäkki siirretään suunnitelmissa Sakkolan alikulun kohdalta Laajalahdensolmuun, Sakkolantien ja Turvesuontien risteyksen tuntumaan. Myös Kehä I:ä käyttävien bussien pysäkki siirtyy uuteen sijaintiin.

Ajatus pysäkin siirtoon saatiin alueen asukkailta helmikuussa pidetyssä tilaisuudessa, jossa esiteltiin Laajalahden asuinalueen katusuunnitelmaluonnoksia. Pysäkin sijainnista tehdyt vertailut osoittavat, että pohjoisempi Laajalahdensolmun pysäkkivaihtoehto tarjoaa pikaraitiotielle suuremman käyttäjäpotentiaalin. Noin 600 metrin kävelyetäisyydellä uudesta pysäkistä asuu ja työskentelee 354 espoolaista, kun vastaava luku eteläisemmällä sijaintivaihtoehdolla on 108.

Vertailuissa on käyttäjäpotentiaalin lisäksi huomioitu pysäkin siirron ja bussipysäkin jalankulkureitin muutoksen vaikutukset kustannuksiin, aikatauluihin, pikaraitiotien kokonaismatka-aikaan ja keskinopeuteen. Sijainnin muuttaminen on päätetty yhdessä HSL:n ja Väyläviraston kanssa. Pysäkin siirrolla linjan kierrosaikaa saadaan lyhennettyä hieman. Lisäksi Laajarannan bussipysäkin siirto mahdollistaa yhtenäisen melusuojauksen rakentamisen Kehä I:n varteen.

Karttaan on merkitty Lahdenpohjan pysäkin uusi sijainti mustalla ja aiempi sinivihreällä pallolla.
Karttaan on merkitty Lahdenpohjan pysäkin uusi sijainti mustalla ja aiempi sinivihreällä pallolla.