Raide-Jokerin käyttöönottotestit ovat alkaneet

Raide-Jokerin käyttöönotossa on aloitettu rakentamisen aikaiset testaukset, jotka jatkuvat vuoden 2022 loppuun asti.

Kuva kiskopyörämönkijästä, jolla käyttöönottotestejä tehdään
Käyttöönottotestejä tehdään kiskopyörämönkijällä.

Raide-Jokerin käyttöönotossa on siirrytty rakentamisen aikaisiin testauksiin. Pikaraitiotien käyttöönotto koostuu tehdastesteistä, rakentamisen aikaisista testeistä sekä teknisestä koeliikenteestä. Jo aiemmin tehtyjen tehdastestien ohella on nyt siirrytty tekemään rakentamisen aikaisia testauksia radalla. Rakentamisen aikaiset testaukset jatkuvat vuoden 2022 loppuun asti.

Riskien minimoimiseksi rakentamisen aikaiset testaukset tullaan suorittamaan pääosin kiskopyörämönkijällä (kuva), ennen kuin tekninen koeliikenne käynnistyy Artic-XL -vaunuilla. Rakentamisen aikaisilla testeillä todennetaan muun muassa liikennevalojen sekä vaihteenohjausjärjestelmän toiminnallisuutta, mikä sujuvoittaa Artic XL -vaunulla tämän jälkeen tehtäviä koeajoja.

Vaihteenohjausjärjestelmän toiminnallisuuden todentaminen sisältää muun muassa normaalin liikennetilanteen ja poikkeusliikennetilanteen mukaisten toimintojen testaamista. Liikennevaloliittymien toiminnan todentaminen tarkoittaa muun muassa liikennevalosilmukoiden toiminnan testaamista sekä etuisuustoiminnan säätämistä. Tällä varmistetaan, että pikaraitiovaunu pääsee liikennöimään sujuvasti muun liikenteen seassa. Lisäksi tehdään testejä, joiden tarkoituksena on varmistaa, että raitiovaunulla on tarpeeksi tilaa kulkea läpi linjan.

Raide-Jokerin rakentamistyöt jatkuvat vuoden 2022 loppuun saakka. Rakentamisen aikaisten testausten lisäksi vuoden aikana aloitetaan myös tekninen koeliikenne ForCity Smart Artic X54 -vaunulla.

 

Lisätietoja:

Mikail Kesenci
Käyttöönottopäällikkö
p. 040 8621 466
mikail.kesenci@nrcgroup.fi

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Raide-Jokeri korvaa runkobussilinjan 550. Linjan siirtäminen raiteille mahdollistaa kasvavien matkustajamäärien palvelemisen tulevaisuudessa. Raide-Jokeri lisää poikittaisen joukkoliikenteen luotettavuutta ja palvelutasoa.