Raide-Jokerin etenemistä turvataan poikkeustilanteessa

Vallitsevassa tilanteessa rakennusalalla pyritään turvaamaan yhteiskunnallisesti tärkeimpien hankkeiden eteneminen kriisistä huolimatta. Raide-Jokeri on priorisoitu tällaiseksi hankkeeksi, sillä sen valmistumisen myöhästyminen aiheuttaisi suuria taloudellisia menetyksiä kaikille osapuolille, niin tilaajille kuin toteuttajillekin. Raide-Jokerilla on myös laajempaa vaikutusta pääkaupunkiseudun kehitykseen ja työllisyyteen, sillä monet pienemmät hankkeet ovat aikataulullisesti kytköksissä uuden raitiotieyhteyden syntymiseen.

Pandemian torjuntaan sekä tärkeimpien toimintojen varmistamiseen ryhdyttiin heti, kun Suomessa muutoinkin ryhdyttiin koronaviruksen aiheuttamiin toimenpiteisiin. Raide-Jokeri-allianssissa tilanne otettiin heti vakavasti. Hankkeen tuotannosta vastaava projektipäällikkö Ari Bergström YIT:ltä kertoo:

”Kun tilanne nähtiin Suomessa toimenpiteitä vaativana, laadimme ohjeistusta työmaalla tarvittaviin toimenpiteisiin. Allianssin eri osapuolten taustaorganisaatioista löytyy onneksi runsaasti valmiutta ohjata toimintaa myös poikkeustilanteessa. Alusta asti toimimme sillä ajatuksella, että Raide-Jokerin työmaat pidetään käynnissä kriisistä huolimatta.”

Kuva Vantaanjoen ylittävän Tulvaniitynsillan kaarien asennustyöstä.

Kriittisinä asioina tuotannon jatkumisen kannalta nähtiin paitsi kaikkien tartuntojen mahdollisimman  tehokas estäminen, myös varahenkilöiden perehdyttäminen hyvissä ajoin tehtäviinsä sekä avainhenkilöiden eristäminen toisistaan eri työtiloihin.

”Meillä on kuuteen eri lohkoon järjestäytynyt organisaatio, jossa jokaisella lohkolla on oma työnjohtonsa. Näin viestiä ja toimintamallia saatiin jalkautettua työporukoille hyvinkin nopeasti. Luonnollisesti ne, jotka voivat tehdä töitä etänä, siirtyivät etätöihin. Tämän lisäksi työnjohtoa eristettiin toisistaan: kaikki eivät työskentele samoissa toimistotiloissa, eivätkä eri tiloissa työskentelevät henkilöt tapaa toisiaan tai käy muille osoitetuissa tiloissa.”

Raide-Jokerin ollessa maantieteellisesti laaja, 25 kilometriä pitkä hanke, monien koronaa torjuvien toimenpiteiden tekeminen on ollut luonnollisesti helpompaa kuin esimerkiksi yhdelle tontille sijoittuvalla talonrakennustyömaalla.

”Monet meistä tekevät joka tapauksessa työtään aika kaukana muista. Esimerkiksi työkoneiden kuljettajat ottavat nyt omia eväitä mukaan koneeseen, ja ruokailevat siellä, eivätkä käy juurikaan sosiaalitiloissa työpäivän aikana. Taukoja on myös porrastettu niin, että vain muutama voi olla tauolla samaan aikaan. Saippuat ja käsidesit ovat käytössä mennen ja tullen. Eikä kukaan saa tietenkään tulla töihin, jos on pienintäkään flunssan oiretta”, kertoo lohkopäällikkö Ari Saukkonen Oulunkylän työmaalta.

Työmailla joudutaan järjestämään jonkin verran kokouksia, mutta kaikki, jotka suinkin voivat, osallistuvat niihin etänä.

”Työnjohtoa on jonkin verran paikalla kokouksissa, mutta istumme mahdollisimman kaukana toisistamme ja noudatamme kaikkia ohjeita esimerkiksi käsihygienian suhteen.”

Nykyaikaiset, digitaaliset työkalut auttavat myös rakennustyömaita tässä tilanteessa.

”Meillä on käytössämme työkaluja, joilla esimerkiksi havaintojen tekeminen ja sitä kautta työskentelyohjeiden antaminen, vastuuhenkilön nimeäminen, työn valvonta ja hyväksyntä onnistuvat tarvittaessa myös sähköisesti. Tottakai itseohjautuvuus ja molemminpuolinen luottamus tässä tilanteessa korostuvat, mutta onneksi työt Raide-Jokerissa ovat olleet käynnissä jo hyvän aikaa, ja olemme jo hitsautuneet erinomaisesti toimivaksi joukkueeksi. Meillä on kaikki mahdollisuudet selvitä tästäkin haasteesta ilman suurempia ongelmia”, Ari Bergström vielä toteaa.