Raide-Jokerille uusi visuaalinen ilme

Raide-Jokerin uusi visuaalinen ilme on valmistunut. Visuaalinen ilme sisältää uuden logon, värimaailman ja ilmeen käyttöä määrittelevän graafisen ohjeiston. Uuden ilmeen takana on viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marsteller.

Raide-Jokerin uusi logo saa muotokielensä radan linjauksesta. Logon ja uuden ilmeen päävärit turkoosi ja harmaa tulevat linjalle suunnitellun Artic XL -vaunun värimaailmasta.

Tarve uudelle visuaaliselle ilmeelle syntyi usean tekijän seurauksena. Vanha visuaalinen ilme yhdistyi vahvasti Jokeri-bussilinjaan, eli nykyiseen 550-linjaan, jonka pikaraitiotie 2020-luvun alkupuolella korvaa. Vanhalle ilmeelle ei ollut laadittu graafista ohjeistoa, joka määrittelee ilmeen soveltamista käytännössä. Ilme ei myöskään ottanut huomioon pikaraitiovaunulle määriteltyä värimaailmaa. Uusi ilme näkyy kaikissa Raide-Jokerin sähköisissä ja painetuissa materiaaleissa.