Raide-Jokerille kunniamaininta Vuoden katutyömaa -kilpailussa

Raide-Jokerin tuotantolohko 4:lle Oulunkylästä Viikinmäkeen myönnettiin suuren katutyömaan kunniamaininta Helsingin kaupungin järjestämässä Vuoden katutyömaa -kilpailussa. Työmaita arvioitiin kolmessa eri kategoriassa: kiinteistötyömaat, suuret katutyömaat ja pienet katutyömaat.

Vuoden katutyömaana palkittiin Kaisantunnelin työmaa ja kiinteistötyömaista voittajaksi valittiin Grönqvistin talon julkisivuremontti. Kunniamaininta annettiin myös Runeberginkadun kaukolämpö- ja kaukojäähdytystyömaalle.

Kilpailun tuomaristo perusteli Raide-Jokerin kunniamainintaa seuraavasti:

Työmaa on onnistunut erinomaisesti yhteisen asenteen ja kulttuurin aikaansaamisessa jo hankkeen kehitysvaiheessa. Toimintaa ohjaa työnaikaisten liikennejärjestelyjen konsepti, jota myös johdetaan, seurataan ja mitataan ansiokkaasti. Työmaa on myös aktiivisesti pyrkinyt kehittämään toimintaansa, tästä hyvänä esimerkkinä pyöräliikenteen pitkäaikaisen poikkeusreitin pilottihanke. Raati kuitenkin toivoo työmaajärjestelyiltä vieläkin parempaa esteettömyyttä sekä opastuksen kehittämistä.

Raide-Jokeri-hankkeen turvallisuuspäällikkö Marko Salomäki korostaa kunniamaininnan merkitystä hankkeelle:

”Tämä on tunnustus kaikille Raide-Jokeri-hankkeen parissa työskennelleille henkilöille. Olemme yhdessä tehneet määrätietoista työtä turvallisuuden parantamiseksi kaikilla tasoilla. Turvallisuus on haastava taiteenlaji, joka vaatii meiltä kaikilta yhteisten pelisääntöjen tinkimätöntä noudattamista ja alituista valppautta. Kiitos kuuluu jokaiselle, joka omalla panoksellaan on edesauttanut hankkeen korkean turvallisuustason ylläpitämistä ja kehittämistä.”

Arviointiraati tutustui kilpailussa mukana oleviin työmaihin vierailujen, työmailta saatujen aineistojen sekä katutöiden laaduntarkkailijoilta saadun materiaalin avulla. Tarkastelussa olivat kadun käyttäjien, eli asukkaiden, liikkujien ja toimijoiden, kokemus sekä työmaan vaikutukset ympäristöön. Kilpailussa arvioitiin esimerkiksi työnaikaisia liikennejärjestelyjä, esteettömyyttä, siisteyttä, turvallisuutta, viestintää ja yleisvaikutelmaa.

Kilpailun arviointiraatiin kuuluivat Helen Oy, Rakli, Infra ry, Ficom, Invalidiliitto, Helsingin seudun kauppakamari, HSY, Ilmarinen, HSL ja Helsingin kaupunki.