Raide-Jokeri on vaativa ja monitahoinen projekti – työmailla haasteet taklataan puhaltamalla yhteen hiileen

Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen kulkeva Raide-Jokeri tulee olemaan ensimmäinen osa yleiskaavassa hahmotellusta pääkaupunkiseudun kattavasta pikaraitiotieverkostosta. Pikaraitiotieverkostolla lisätään Helsingin alueen vetovoimaa, ja samalla pääkaupunkiseutu vastaa ilmastonmuutoksen ja väestönkasvun tuomiin haasteisiin.

Hankkeena Raide-Jokeri on jotakin ihan uutta ja erilaista. Tehtävänä on luoda pikaraitiotiejärjestelmä, jollaista ei aikaisemmin ole pääkaupunkiseudulla toteutettu. Projekti sisältää Raide-Jokeri-pikaraitiotien sekä varikon suunnittelun ja toteuttamisen. Rakentamisen yhteydessä uusitaan myös kunnallistekniikkaa ja televerkostoja.

Vuodesta 2018 asti hankkeessa mukana ollut aluevastaava Jussi Silvo huolehtii Raide-Jokerin tuotantolohkon viisi itäisestä puoliskosta – eli hankkeen itäisimmästä osasta.

”Erityisen hankkeesta tekee ensinnäkin sen, että tällaista ei ole ennen tehty. Meillä on pääkaupunkiseudulla raitioteitä ja junaraiteita, mutta Raide-Jokeri onkin sitten jotakin vähän tältä väliltä. Koska pikaraitiotiehankkeille ei ole ollut Suomessa valmiina ohjeistusta, valmiiden ratkaisujen sijasta meidän on ensin ollut määritettävä ja mietittävä mitä olemme tekemässä ja millaisin teknisin ratkaisun ne ovat toteutettavissa.” sanoo Silvo.

Raide-Jokeri toteutetaan joustavasti allianssimallilla

Kaupunkien muodostama tilaajaorganisaatio, suunnittelija ja urakoitsija muodostavat yhteisen allianssiorganisaation. Raide-Jokerissa erityispiirteenä on kolmen tilaajan malli: mukana ovat Espoon ja Helsingin kaupungit sekä HKL.

”Erityisen hankkeesta tekee tietenkin myös sen massiivinen koko. Osallistuvia osapuolia on poikkeuksellisen suuri määrä ja tilaajia on monta yhden sijasta,” Silvo toteaa.

Allianssissa suunnittelu ja tuotanto etenevät yhteisenä prosessina, mikä on aikataulullisesti tehokasta. Lopputulos on varmasti yhtenäisempi, järkevämpi ja kokonaisuutena edullisempi kuin jos 25 kilometrin linjauksen suunnittelu ja rakentaminen olisi pilkottu pieniin erillisiin toimeksiantoihin.

”Haastetta työhön on tuonut ajoittain päätöksentekoprosessin sujuvuus ja tehokkuus. Luonnollisesti kun osapuolia on paljon, allianssin johdosta tilaajiin ja käyttäjiin, ei erimielisyyksien tullessa ole aina itsestään selvää, kuinka päätöksiin ja ratkaisuihin päästään.”

Kun asioita tehdään eri tavalla ja yhteistyössä, voi reitti lopputulokseen polveilla eri tavoin kuin mihin on totuttu. Tärkeää onkin avoimuus, uskallus kysyä sekä hyvä yhteishenki.

Haasteita ja onnistumisia

Raide-Jokerin rakentaminen etenee aikataulustaan edellä ja liikennöinti voi rakennustöiden puolesta alkaa jo alkuvuodesta 2024 eli noin viisi kuukautta alkuperäistä aikataulua aiemmin. Kun rakennustyöt saadaan päätökseen, aloitetaan raitiotien ja sen järjestelmien käyttöönottotestaukset ja koeliikenne.

”Olemme pysyneet aikataulussa hyvin ja olemme jopa edellä sitä. Se on yllättänyt positiivisesti. Meillä on Varikkotiellä todella hyvä porukka ja hieno yhdistelmä vähän nuorempia ja vanhempia konkareita. Olemme onnistuneet luomaan dynamiikan, jossa puhumme avoimesti asioista ja näytämme arvostusta puolin ja toisin. Työmaan resursointi on myös onnistunut: kun on oikea määrä tekijöitä, homma toimii ja töissä voidaan hyvin. Hanketta on myös ilo tehdä tietäen, että olemme mukana luomassa jotakin kestävää ja yhteiskunnallisesti merkittävää. Se on tärkeää,” Silvo toteaa.

Raide-Jokeri rakennetaan olemassa olevaan ja runsaasti liikennöityyn kaupunkitilaan, mikä tuo projektiin omat haasteensa. Suuria ponnisteluja on tehty myös Varikkotien alueella, joka on kaikkine erityispiirteineen todella poikkeuksellinen. Se onkin Raide-Jokerin itäisen osuuden merkittävin rakennuskohde, jossa käytetään kaikkea infrarakentamisen osaamista stabilointitöistä aina taimenpuron kunnostamiseen asti.

”Pikaraitiotien rakentaminen parhaillaan 20 metriä paksun savikon päälle, ahtaaseen tilaan aivan metroradan viereen ja metrosiltojen alle, on lähtökohtaisestikin teknisesti todella haastava. Yllättäviä käänteitä on ollut paljon, mutta olemme onnistuneet yhdessä ratkaisemaan monet niistä haasteista, joita hankkeessa on tullut vastaan.” Silvo kertoo.

Silvo painottaa myös niin sisäisen kuin ulkoisenkin viestinnän tärkeää roolia näin suuressa projektissa.

”En edes liioittele, jos nostan tätä viestintää esiin. Olisin kuvitellut asukkailta tulevien palautteiden määrän olevan paljon suurempi. Kun kerromme avoimesti eri työvaiheista, otamme asukkaat huomioon ja opastamme tiellä liikkujia, teemme työtämme ymmärrettäväksi, vaikka valtaosa siitä näkyykin vasta vuosien päästä. Näin suurta työmaata tehdessä on tärkeää pitää mielessä kaikki ne hyvät puolet, mitä hankkeesta seuraa.”

 Ympäristö ja turvallisuus ennen kaikkea

Asukkaiden lisäksi hankkeella on vaikutuksia luontoon. Raide-Jokerin työmailla ympäristö on huomioitu tarkasti ja erilaiset ympäristöluvat ovat olleet keskiössä koko rakentamistyön ajan. Raide-Jokerin ympäristötiimissä on mukana eri allianssiosapuolilta laaja joukko kokeneita ympäristöasiantuntijoita eri osaamisaloilta.

Myös työturvallisuuteen on kiinnitetty valtavasti huomiota. Neljä kertaa vuodessa järjestettävien laajojen turvallisuusmittausten lisäksi etenkin päivittäisellä turvallisuuden huomioinnilla on ollut ratkaiseva merkitys siinä, että vakavilta työtapaturmilta on vältytty.  Turvallisuusohjeiden ja pelisääntöjen lisäksi turvallisuuteen sitoutuminen ja asenne ovat tärkeitä.

”Turvallisuuden johtoajatuksena on näkökulmastani se, että tiedän porukan, joka meillä on töissä ja pystyn näin arvioimaan asenteita turvallisuuteen. Loppujen lopuksi ne ovat ihmiset, jotka työmaalla työskentelevät ja päättävät kuinka turvallisesti he työnsä tekevät. Se on paljon ihmisten asenteesta kiinni. Tämä onkin asia, mitä itse jaksan nostaa esille ja pyrin vaikuttamaan näihin asenteisiin kitkemällä kaikenlaisen vähättelyn pois. Turvallisuudessa puuttuminen epäkohtiin ja huonoihin käytäntöihin on välittämistä.” Silvo sanoo.

Raide-Jokerin rakennustöistä on valmiina 75 prosenttia. Kolmen neljäsosan rajapyykki saavutettiin lokakuun 2021 lopussa. Ratarakentaminen on edennyt suunniteltua nopeammin, ja 25 kilometrin pituisesta radasta on valmiina jo 21 kilometriä.