Pitäjänmäentiellä louhintaa huhti–toukokuussa

Pitäjänmäentiellä Strömbergintie 14:n kohdalla louhitaan kalliota. Kallion pinta on kohdassa oletettua korkeammalla, ja sitä louhittava pois, jotta uudet vesijohto- ja hulevesilinjat mahtuvat paikoilleen.

Louhinta aloitetaan maanantaina 27. huhtikuuta. Kallion räjäytykset kestävät noin kolmen viikon ajan, jonka jälkeen louhinta jatkuu kiilaamalla. Räjäytysten ja kiilauksen yhteydessä tehtävästä kallion porauksesta, itse räjäytyksistä sekä kiviaineksen lastauksesta aiheutuu voimakasta melua lähiympäristöön. Räjäytyksiä tehdään 2–5 kappaletta päivässä.

Räjäytysten ajaksi liikenne pysäytetään muutamaksi minuutiksi kerrallaan turvallisuuden vuoksi.

Päivittäinen työaika on arkisin kello 7–18 välillä. Kello 18–22 tai viikonloppuisin ja arkipyhinä kello 8–18 välillä saatetaan tehdä töitä, joista ei aiheudu erityistä melua.