Schaktning på Sockenbackavägen i april och maj

På Sockenbackavägen vid fastigheten Strömbergsvägen 14 utförs schaktning för nya vattenledningslinjer.

Arbetet planeras att börja tisdagen den 21. april. Sprängningar tar ungefär tre veckor och därefter fortsattas kilandet av berget. Brytning av berg som görs med anslutning till sprängningar och kilandet, sprängningarna och lasting av stenmaterial orsakar kraftig buller i närområdet. Sprängningar utförs cirka 2–5 per dag.

Arbete utförs vardagar 7–18. Mellan 18 och 22 eller under helger och på helgdagar kl. 8–18 kan arbete som inte orsakar särskilt buller utföras.