Raide-Jokeri perehdytys

Henkilö ohjataan suorittamaan perehdytykset työmaalla. 

Raide-Jokeri-projektissa töitä tekeviltä vaaditaan seuraavat pätevyydet: Työturvallisuuskortti ja Tieturva 1 tai PKS-katutyökortti.

1. Ennakkoperehdytys

 • Ennen projektiperehdytystä henkilön on suoritettava ennakkoperehdytys, jossa keskeiset yhteisen työpaikan velvoitteet on huomioitu. Perehdytys on edellytyksenä hankekohtaisen perehdytyksen suorittamiselle ja työmaalla työskentelylle.
 • Perehdytyksen yhteydessä kirjataan vaadittavat vähimmäispätevyydet ja voimassaoloajat.
  • Työturvallisuus
  • Tieturva 1 tai PKS-kortti
  • Muut työtehtävän vaativat pätevyydet (Tulityökortti, Tieturva 2, yms)

2. Projektiperehdytys

 • Projektiperehdytys voidaan suorittaa henkilökohtaisesti ennen työmaalle saapumista. Perehdytyksestä on sovittava ennakkoon työnjohdon kanssa.
 • Hyväksytysti suoritetun verkkoperehdytysten jälkeen henkilö ohjataan työmaalle 3-vaiheeseen.

3a. Työmaaopastus

 • Käydään läpi lohkokohtaiset aluesuunnitelmat, pysäköinti, liikennejärjestelyt, yleisiä turvallisuusasioita, kokoontumispaikat, päivittäinen kirjautuminen yms.
 • Tarkistetaan henkilön pätevyydet työmaalla (kortit oltava mukava).

3b. Työvaiheen aloituspalaveri

 • Käydään läpi työvaihekohtaiset aloituspalaverit.
 • Työvaiheen aloituspalaveri voi sisältää useita työvaiheita.
 • Tämän jälkeen henkilön tiedot kirjataan työmaalla Megaflex –järjestelmään lohkon Megaflex Pääkäyttäjän toimesta ja henkilö voi aloittaa työt.

Jokainen työmaalla työskentelevä urakoitsija (työnantaja) on velvollinen lisäksi huolehtimaan omien työntekijöiden perehdyttämisestä omaan työtehtävään (Työmaan perehdytysprosessin lisäksi) sekä työntekijöidensä työnopastamisesta ja -ohjaamisesta turvallisuuden varmistamiseksi.

Perehdytys tulee suorittaa kaikille uusille työntekijöille sekä vanhoille työntekijöille, jos he siirtyvät uusiin tehtäviin sekä silloin, kun henkilö palaa töihin pitkän poissaolon jälkeen. Perehdytys on suoritettava silloin, kun siihen katsotaan muutoin olevan tarvetta, esimerkiksi turvallisuuden laiminlyönnistä johtuen tai kun olosuhteet muuttuvat olennaisesti.

 

Vain koeliikenteen liittyviin töihin tai tarkastuksiin tulevat:
Ottakaa yhteys koeliikenteen vastuuhenkilöihin:
Minna Mustonen p. +358 40 357 2512, sposti: 
Mikail Kesenci p. +358 40 862 1466, sposti: