Maaherrantien itäpäässä ja Vantaanjoen siltatyömaalla tehdään meluavia töitä toukokuun puoleenväliin saakka

Maaherrantien itäpäässä sekä Vantaanjoen siltatyömaalla tehdään kevään mittaan meluavia töitä.

Vantaanjoen siltatyömaalla aloitettiin maaliskuussa uuden raitiotiesillan rakentamiseen liittyvät paalutustyöt. Paalutukset ja meluavimmat työvaiheet jatkuvat arviolta toukokuun puoleenväliin saakka. Siltatyöt kokonaisuudessaan valmistuvat vuoden 2022 keväällä.

Maaherrantien itäpäässä, Harjannetien risteyksestä länteen, jatketaan louhintoja  viikolla 15. Louhinnat jatkuvat arviolta toukokuun puoleenväliin, mutta louhintaa ei tehdä alueella yhtäjaksoisesti. Tämän lisäksi toukokuun puolenvälin jälkeen alueella tehdään satunnaisia louhintoja seuraavan kolmen kuukauden ajan. Louhintojen tarve ja määrä tarkentuvat työvaiheiden edetessä.

Vantaanjoen jäiden lähtemisen vuoksi Vantaanjoen siltatyömaalla on jouduttu tekemään jääpatojen poistoa, mistä on aiheutunut jonkin verran melua lähiympäristöön myös ilta- ja yöaikaan. Esimerkiksi joen tulvimisesta johtuvia töitä on vaikeaa arvioida etukäteen. Vastaavia töitä voidaan joutua tekemään kevään edetessä.

Raide-Jokerin työmailla työskentelyaika on maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 7.00–18.00. Klo 18.00–22.00 saatetaan ajoittain tehdä vähemmän meluavia töitä, esimerkiksi kaivuuta ja lastausta.